Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Uncategorized

[Q4] Tiên ma thể 132


Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 46:.

(more…)

[Q4] Tiên Ma Thể 131


Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 45:.

(more…)

[Q4] Tiên Ma Thể 130


Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 44:.

(more…)

Wattpad


Chuẩn bị quay lại edit tiếp, để tiện cho việc đọc offline của mọi người thì đây là tài khoản Wattpad mới của nhà: @macvothannn

Đã update hết các bộ trong nhà (trừ Biến Thái)

Hi vọng không bị bay thẳng cẳng như nick cũ nữa 👀


[Q4] Tiên Ma Thể 129


Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 43:.

(more…)


[Q4] Tiên Ma Thể 128


Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

Thần: Nửa năm đã trôi qua :)))

.:Chương 42:.

(more…)


Kỉ Niệm


Mới đây 5 năm rồi nhanh thật 😆


[Q4] Tiên Ma Thể 127


Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

Thần: Chán hiện đại quá nên nhảy về tu tiên tiếp :)))

.:Chương 41:.

(more…)


Ngôi Nhà Quỷ Quái PN7


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

.:Phiên ngoại 7:.

(more…)


Ngôi Nhà Quỷ Quái PN6


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

.:Phiên ngoại 6:.

(more…)