Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Uncategorized

Update truyện lên Wattpad


Mình vẫn chưa tìm ra app nào tốt hơn để đăng truyện nữa, mới đầu quyết định là Inkitt nhưng cách up lên đó rắc rối và bất tiện quá, tìm nick và truyện cũng khó nữa =v= lại đành quay về Wattpad.

Tên nick: @macvothannn

Đang up dần các bộ lên, nào up xong lại edit tiếp Tu Tiên.


[Q4] Tiên Ma Thể 128


Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

Thần: Nửa năm đã trôi qua :)))

.:Chương 42:.

(more…)


Kỉ Niệm


Mới đây 5 năm rồi nhanh thật 😆


[Q4] Tiên Ma Thể 127


Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

Thần: Chán hiện đại quá nên nhảy về tu tiên tiếp :)))

.:Chương 41:.

(more…)


Ngôi Nhà Quỷ Quái PN7


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

.:Phiên ngoại 7:.

(more…)


Ngôi Nhà Quỷ Quái PN6


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

.:Phiên ngoại 6:.

(more…)


Ngôi Nhà Quỷ Quái PN5


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

.:Phiên ngoại 5:.

(more…)


Ngôi Nhà Quỷ Quái PN4


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

.:Phiên ngoại 4:.

(more…)


Ngôi Nhà Quỷ Quái PN3


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Thần: Có thể các bạn đã biết: Bộ tui tưởng hoàn rồi. Nhưng tác giả xuất bản sách nên đã lặng lẽ viết hơn chục phiên ngoại nữa (tui hông hề biết luôn =v=).

Ủa vậy là chưa hoàn hả? Đúng rồi đấy :))) Chúng ta sẽ đồng hành với hai anh em Nguyễn Viên và Thường An Tại thêm một khoảng thời gian nữa.

Cảm ơn hai bạn teoleoqn1 và bluebell759 đã tài trợ bản QT.

.:Phiên ngoại 3:.

(more…)


[Q4] Tiên Ma Thể 126


Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 40:.

(more…)