Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for 30.08.2018

Tâm Sự Thi Thể 13 (Hoàn chính văn)


Thần: Như đã nói là em thụ hay nghĩ lung tung nên kí ức này chồng kí ức kia, lúc thì hôm nọ lúc thì hôm nay, phải theo kịp nhen :)) Và còn 2 phiên ngoại nữa là xong bộ nài rồi.

TÂM SỰ THI THỂ
Tác giả: Đào Nguyên Thành
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 13:.

(more…)