Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for Tháng Chín, 2017

Thông Báo


Bận đi học rồi nên tạm thời Tu Tiên sẽ ra chậm :((


Tiên Ma Thể 92


Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 6:.

(more…)


Tiên Ma Thể 91


Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 5:.

(more…)


Tiên Ma Thể 90


Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 4:.

(more…)


Tiên Ma Thể 89


Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 3:.

(more…)


Tiên Ma Thể 88


Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 2:.

(more…)


QCHL Chương 17


QUÂN CHỨC HÃN LANG
Tác Giả: Quỷ Sửu
Editor: Hạ Thiên
Beta: Mạc Vô Thần

21319230_500401196964376_8199347697677273742_o

(more…)


Ngôi Nhà Quỷ Quái PN2


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 55: Thuê nhà.

(more…)


Ngôi Nhà Quỷ Quái PN1


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 54: Phiên ngoại.

(more…)


Ngôi Nhà Quỷ Quái 53 (Hoàn chính văn)


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 53: Chân tướng mơ hồ.

(more…)


Thông báo


Chương 53 dài lắm nên chắc mai mới có :< thông cảm vì t edit = điện thoại nên không nhanh được QAQ


Ngôi Nhà Quỷ Quái 52


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 52: Chân tướng mơ hồ.

(more…)


Ngôi Nhà Quỷ Quái 51


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 51: Chân tướng mơ hồ.

(more…)


Ngôi Nhà Quỷ Quái 50


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 50: Chân tướng mơ hồ.

(more…)


Ngôi Nhà Quỷ Quái 49


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 49: Chân tướng mơ hồ.

(more…)


Ngôi Nhà Quỷ Quái 48


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 48: Đáng sợ tầng tầng.

(more…)


Ngôi Nhà Quỷ Quái 47


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 47: Đáng sợ tầng tầng.

(more…)


Ngôi Nhà Quỷ Quái 46.


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 46: Đáng sợ tầng tầng.

Thần: 9 chương nữa. Định làm song song với tu tiên cái tự nhiên làm mỗi bộ nì =))

(more…)


Ngôi Nhà Quỷ Quái 45


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 45: Đáng sợ tầng tầng.

(more…)


Ngôi Nhà Quỷ Quái 44


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 44: Đáng sợ tầng tầng.

(more…)


Ngôi Nhà Quỷ Quái 43


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 43: Đáng sợ tầng tầng.

(more…)


Ngôi Nhà Quỷ Quái 42


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 42: Dần dần tiếp cận.

(more…)