Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for 17.08.2017

Ngôi Nhà Quỷ Quái 23


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Khi nào rãnh sẽ up vài bộ lên Wattpad. Link của Ngôi Nhà Quỷ Quái:  http://my.w.tt/UiNb/3dUW0wGJGF

Chương 23: Phù văn truy mệnh.

(more…)