Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for 24.07.2017

[Q2] Tu Tiên 82


Thần: 4 chương nữa, 5ting~

Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 82:.

(more…)


[Q2] Tu Tiên 81


Thần: Nghe theo tiếng gọi Thanh niên nên phải đi sinh hoạt mấy ngày liền, vì thế không ra chương được. Giờ mình sẽ triển đều đặn T^T

Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 80:.

(more…)