Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for Tháng Bảy, 2017

[Q3] Tiên Ma Thể 87


Tiên Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 1:.

(more…)


QCHL 14


 QUÂN CHỨC HÃN LANG
Tác Giả: Quỷ Sửu
Editor: Hạ Thiên
Beta: Mạc Vô Thần

12472402_1680897695516115_6399633896389334314_n

Chương 14: Run rẩy

(more…)


[Q2] Tu Tiên 86 (Hoàn quyển 2)


Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

Thần: Có ai rãnh giúp mình des bìa truyền với (^O^)

.:Chương 86:.

(more…)


[Q2] Tu Tiên 85


Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 85:.

(more…)


[Q2] Tu Tiên 84


Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 84:.

(more…)


[Q2] Tu Tiên 83


Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 83:.

(more…)


[Q2] Tu Tiên 82


Thần: 4 chương nữa, 5ting~

Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 82:.

(more…)


[Q2] Tu Tiên 81


Thần: Nghe theo tiếng gọi Thanh niên nên phải đi sinh hoạt mấy ngày liền, vì thế không ra chương được. Giờ mình sẽ triển đều đặn T^T

Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 80:.

(more…)


[Q2] Tu tiên 80


Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 80:.

(more…)


[Q2] Tu Tiên 79


Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 79:.

(more…)


[Q2] Tu Tiên 78


Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

Thần: Chơi game đọc truyện mấy ngày cảm thấy tràn trề sinh lực nên edit tiếp :)) sẵn beta lại vài chương cũ. Sao lười beta Biến thái quá :<

.:Chương 78:.

(more…)


[Q2] Tu Tiên 77


Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 77:.

(more…)


[Q2] Tu Tiên 76


Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 76:.

(more…)


[Q2] Tu Tiên 75


Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 75:.

(more…)


[Q2] Tu Tiên 74


Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 74:.

(more…)


[Q2] Tu Tiên 73


Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 73:.

(more…)


[Q2] Tu Tiên 72


Tu Tiên Chi Ma Thể

Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 72:.

(more…)


[Q2] Tu Tiên 71


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 71:.

(more…)


[Q2] Tu Tiên 70Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 70:.

(more…)


[Q2] Tu Tiên 69


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 69:.

(more…)


[Q2] Tu Tiên 68


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 68:.

(more…)