Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for Tháng Tám, 2016

NSTT19


NHẤT SINH TƯƠNG THỦ
Tác Giả: Sơ Lãng 疏朗
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

4p3m132skovaasvexddl.jpg

(more…)


QCHL Chương 5


QUÂN CHỨC HÃN LANG
Tác Giả: Quỷ Sửu
Editor: Ác Ma Chi Danh
Beta: Mạc Vô Thần

Chương 5: Liếm (more…)


NSTT18


NHẤT SINH TƯƠNG THỦ
Tác Giả: Sơ Lãng 疏朗
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

dsd

(more…)


Tu tiên 44


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

pulcino-con-fiore

.:Chương 44:.

(more…)


Tu Tiên 43


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

gioi-tinh-cua-ga-con6

.:Chương 43:.

(more…)


NSTT17


NHẤT SINH TƯƠNG THỦ
Tác Giả: Sơ Lãng 疏朗
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

Đam-mỹ-hiện-đại-Nương-tựa-vào-nhau-564x440

(more…)


Tu tiên 42


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

6fd6029cf34c097acead6a96ff2b7c9c

.:Chương 42:.

(more…)


NSTT16


NHẤT SINH TƯƠNG THỦ
Tác Giả: Sơ Lãng
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

fb_img_1467439981910.jpg

(more…)


Tu tiên 41


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

maxresdefault

.:Chương 41:.

(more…)


Tu tiên 40


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

than-thoai-trnhung-bi-an-trong-than-thoai-trung-hoa-phan-2-03-1

.:Chương 40:.

(more…)


TSCBL Chương 47


TRỌNG SINH CHI BẠCH LIÊN
Tác Giả: Phong
Editor: Túy Y Niên
Beta: Mạc Vô Thần

image

47, Động tình (more…)


QCHL Chương 4


QUÂN CHỨC HÃN LANG
Tác Giả: Quỷ Sửu
Editor: Ác Ma Chi Danh
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 4: Lần đầu tiên thân mật.
(more…)


Tu tiên 39


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

image

.:Chương 39:.

(more…)


Tu tiên 38


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

image

.:Chương 38:.

(more…)


NSTT15


NHẤT SINH TƯƠNG THỦ
Tác Giả: Sơ Lãng
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần


(more…)


TSCBL Chương 45 + 46


TRỌNG SINH CHI BẠCH LIÊN
Tác Giả: Phong
Editor: Túy Y Niên
Beta: Mạc Vô Thần

image

45, Thương nghị (more…)


QCHL Chương 3


QUÂN CHỨC HÃN LANG
Tác Giả: Quỷ Sửu
Editor: Ác Ma Chi Danh
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 3: Nhận chủ (more…)