Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for Tháng Sáu, 2016

Tu tiên 33


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

image

Chương 33:
(more…)


NSTT 8


Nhất Sinh Tương Thủ
Tác Giả: Sơ Lãng
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

image

CHƯƠNG 8… (more…)


TSCBL Chương 42


TRỌNG SINH CHI BẠCH LIÊN
Tác Giả: Phong
Editor: Túy Y Niên
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 42, Ác mộng

(more…)


NSTT 7


Nhất Sinh Tương Thủ
Tác Giả: Sơ Lãng
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

image

CHƯƠNG 7… (more…)


NSTT 6


Nhất Sinh Tương Thủ
Tác Giả: Sơ Lãng
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

image

CHƯƠNG 6…
(more…)


Tin vui


image

Đã xin per thành công tác giả Sơ Lãng (Bộ Nhất Sinh Tương Thủ) – Mạc Y Dương edit.

Và tác giả Đông Qua Trà Tiên Nhân (Bộ Thành Đôi)

Hình sẽ được chèn trong mục lục ∩__∩

Cảm ơn chị An Orange Cassiopeia đã giúp em trong quá trình xin per ^^


Tu tiên 32


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

image

.:Chương 32:.

(more…)


NSTT 5


Nhất Sinh Tương Thủ
Tác Giả: Sơ Lãng
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

soai-ca-quan-nhan-2

CHƯƠNG 5…. (more…)


NSTT 4


Nhất Sinh Tương Thủ
Tác Giả: Sơ Lãng
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

soai-ca-quan-nhan-4

CHƯƠNG 4… (more…)


Tu tiên 31


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

0beb9713c4d5adf7cf2cff61ea897881

.:Chương 31:.

(more…)


NSTT 3


Nhất Sinh Tương Thủ
Tác Giả: Sơ Lãng
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

20131220031808-1357299126

CHƯƠNG 3… (more…)


Tu Tiên 30


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

image

.:Chương 30:.

(more…)


NSTT 2


Nhất Sinh Tương Thủ
Tác Giả: Sơ Lãng
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

20150703155218_8mrge-thumb-700_0

CHƯƠNG 2… (more…)


Tu Tiên 29


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

image

.:Chương 29:.

(more…)


Tu tiên 28


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

image

.:Chương 28:.

(more…)


NSTT 1


Nhất Sinh Tương Thủ
Tác Giả: Sơ Lãng
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

6b85b79cjw1dm3rlnvjeij

 

CHƯƠNG 1… (more…)


Tu Tiên 27


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

image

.:Chương 27:.

(more…)


Tu tiên 26


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

image

Cả nhà 1/6 vui vẻ (*¯︶¯*)

.:Chương 26:.

(more…)