Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for Tháng Tư, 2016

[KHẢO SÁT DỰ ÁN MỚI]


Vì mình cứ loay hoay không biết nên giao cho các thành viên và cả bản thân những bộ thế nào nữa dù danh sách yêu thích lưu đầy bộ hay :))

Mong các bạn tham gia nhiệt liệt nhé ^^ tốn vài giây thôi nè 😀

 


UPDATE Mãng Niên Hoa (8~12)


Vào [Mục Lục] để theo dõi chương mới.


MTCTS 7


Một Trăm Cách Tự Sát
Tác Giả: Phiếu Úc
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 7: sượt qua người. (more…)


MTCTS 6


Một Trăm Cách Tự Sát
Tác Giả: Phiếu Úc
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 6: Thức thứ hai (hạ)

(more…)


MTCTS 5


Một Trăm Cách Tự Sát
Tác Giả: Phiếu Úc
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

image

CHƯƠNG 5: Thức thứ hai (thượng) (more…)


ĐHĐ Chương 4


ĐAN HÀNH ĐẠO

Tác giả: A Phù Tử
Editor: Ác Ma Chi Danh
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 4: (more…)


ĐHĐ Chương 3


ĐAN HÀNH ĐẠO

Tác giả: A Phù Tử
Editor: Ác Ma Chi Danh
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 3 (more…)


MTCTS 4


Một Trăm Cách Tự Sát
Tác Giả: Phiếu Úc
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 4: Thức thứ nhất ( hạ) (more…)


MTCTS 3


Một Trăm Cách Tự Sát
Tác Giả: Phiếu Úc
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 3: Thức thứ nhất (thượng) (more…)


MTCTS 2


Một Trăm Cách Tự Sát
Tác Giả: Phiếu Úc
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 2: ĐI CHẾT ĐI (hạ) (more…)


MTCTS 1


Một Trăm Cách Tự Sát
Tác Giả: Phiếu Úc
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

image

CHƯƠNG 1: Đi chết đi (thượng) (more…)


Ái Tiểu Lang – Chương 12


cute-spamano-yaoi-29790654-500-6001

Tác giả: Mạc Na

(more…)


Ái Tiểu Lang – Chương 11


20130601195918_skmjn-thumb-600_0

Tác giả: Mạc Na

(more…)


Ái Tiểu Lang – Chương 10


TB2Q_jIjVXXXXbGXXXXXXXXXXXX_!!0-rate

Tác giả: Mạc Na

(more…)