Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for 13.01.2016

TBĐT Chương 24.


Tên truyện: Toàn bộ đều thua

Tác giả: Quỷ sửu

Editor: Ác Ma Chi Danh

image

Chương 24: Cưng chiều
(more…)


Thành Đôi 1


Tên truyện: Thành Đôi

Tác giả: Đông Qua Trà Tiên Nhân

Editor: Mạc Vô Thần

image

Editor: Định edit làm quà sinh nhật Mạc Vô Tâm nhưng dài quá không kịp, vì vậy chuyển sang edit một bộ bí mật khác, vì lỡ làm rồi nên đăng xem như hậu Sinh Nhật vậy ^^ Bộ này sẽ được edit khi Hoàn Mãng Niên Hoa nhé.

.:Chương 1:.

(more…)