Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for Tháng Mười Một, 2015

3 Ngày, Em Yêu Anh – Chương 4(1)


Tác giả: Mạc Na

Thể loại: hiện đại đô thị, hài, osin cẩu huyết, lạnh lùng+ mỹ công x khả ái bổn bổn thiên nhiên thụ, nhất thụ nhất công, 1×1, HE.

—————————————————————————-

6102ada2gw1exxi3iao3ij20go0iu0xi

Osin ngày thứ 3…
(more…)


Ái Tiểu Lang – Chương 1


Tác giả: Mạc Na

DSC00184

(more…)


TBĐT Chương 7


Tên truyện: Toàn bộ đều thua

Tác giả: Quỷ sửu

Editor: Ác Ma Chi Danh

Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 7: Ái muội

(more…)


TBĐT Chương 6


Tên truyện: Toàn bộ đều thua

Tác giả: Quỷ sửu

Editor: Ác Ma Chi Danh

Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 6: Trêu chọc

(more…)


CTVG Chương 16: Mộng ngàn năm.


CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

image

Chương 16: Mộng ngàn năm.
(more…)


TBĐT Chương 5


Tên truyện: Toàn bộ đều thua

Tác giả: Quỷ sửu

Editor: Ác Ma Chi Danh

Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 5: Về Nhà

(more…)


TBĐT Chương 4


Tên truyện: Toàn bộ đều thua

Tác giả: Quỷ sửu

Editor: Ác Ma Chi Danh

Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 4: Bày tỏ

(more…)


TBĐT Chương 3


Tên truyện: Toàn bộ đều thua

Tác giả: Quỷ sửu

Editor: Ác Ma Chi Danh

Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 3: Chờ đợi

(more…)


CTVG Chương 15: Thanh Sơn táng.


CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần ( Beta: Eden)

image

Chương 15: Thanh Sơn táng.

(more…)