Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for Tháng Mười, 2015

TBĐT Chương 2


Tên truyện: Toàn bộ đều thua

Tác giả: Quỷ sửu

Editor: Ác Ma Chi Danh

Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 2: Ở chung.

(more…)


TBĐT Chương 1


Tên truyện: Toàn bộ đều thua

Tác giả: Quỷ sửu

Editor: Ác Ma Chi Danh

Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 1 Lần đầu gặp mặt.

(more…)


CTVG Chương 14: Yêu chi ngữ.


CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

image

 

(more…)


CTVG Chương 13: Cương thi khóc.


CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

005w73kejw1ettbcuvsr9g30c80c84bg

Chương 13: Cương thi khóc.

(more…)


CTVG Chương 12: Trường Sinh Đan.


CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

2cc14bf077f76cad2b30bcfd011039096601d506fda9-wy9Uc5

Chương 12: Trường sinh đan. (more…)


CTVG Chương 11: Đêm không ngủ.


CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

p126904120293

Chương 11: Đêm không ngủ. (more…)