Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for 17.07.2015

Chương 66: Chuyện cũ.


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

8e8817a00ee4f0ed925d928cf27a824a

Thần: Vậy là chương này đã giải đáp thắc mắc về lí do biến thái ca nhắm Tô Bắc và cuộc đời của anh [quá trình khiến anh trở nên biến thái].


 

Chương 66: Phiên ngoại thứ nhất: Chuyện cũ. (more…)