Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for Tháng Bảy, 2015

CTVG Chương 2: Hoàng Tuyền lộ.


CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden)

tie1bb83u-cc6b0c6a1ng-thi

Chương 2: Hoàng tuyền lộ.

(more…)


CTVG Chương 1: Thực nhân thôn [Thôn ăn thịt người].


CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần

cuong1

Chương 1: Thực nhân thôn [Thôn ăn thịt người].

(more…)


Chương 71: Cuối cùng…


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

4P3MC11eXs2aaTXkfhRP

Chương 71: Cuối cùng… (more…)


Chương 70: Về sau…


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

ce4d0491f2fe44d2197990c5e501a54d

Chương 70: Về sau… (more…)


Chương 69: Về sau…


C

BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

f48b6c48fa2ef47a0aed5dfaa328a168_480

Chương 69: Về sau… (more…)


Chương 68: Về sau.


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

tumblr_n877t8MixS1redcnwo1_500

Chương 68: Về sau. (more…)


Chương 67: Trò chơi.


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

4P3MC21GEGEaaTusIrSs

Chương 67: Phiên ngoại 2: Trò chơi.
(more…)


Chương 66: Chuyện cũ.


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

8e8817a00ee4f0ed925d928cf27a824a

Thần: Vậy là chương này đã giải đáp thắc mắc về lí do biến thái ca nhắm Tô Bắc và cuộc đời của anh [quá trình khiến anh trở nên biến thái].


 

Chương 66: Phiên ngoại thứ nhất: Chuyện cũ. (more…)


Chương 65: Sát khí 2


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

tomboy-noi-loan-phan-ii-white-angel-or-black-devil

Chương 65: Sát khí 2. (more…)


Chương 64: Sát khí.


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần(Beta: Eden) 

tumblr_mj047mKWbz1s5hk8lo1_500

Chương 64: Sát khí. (more…)