Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for Tháng Sáu, 2015

Tan Mây (kì 13)


Chuyện tình của 2 bé thảo nê mã đâyyyyyyyyyyy  (づ ̄3 ̄)づ❤

Thảo nê mã trắng ( yêu nghiệt dụ thụ )

Thảo nê mã nâu ( ôn nhu công ) (more…)


Chương 50: Quên


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

Anime-black-and-white-boy-cute-Favim_com-537112_zps22b4f51c

 

Chương 50: Quên. (more…)


Chương 49: Hôn.


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

tumblr_mfyuy0cwds1s251z9o1_500

Chương 49: Hôn.
(more…)


Chương 48: Muốn đánh một hồi.


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ Sách

Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden)

tumblr_mnewm3Xe0j1ssbq4vo1_500

Chương 48: Muốn đánh một hồi. (more…)


Chương 47: Cùng ngắm trăng.


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ Sách

Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

353a82880afb4049ebd708b9bf844147

Chương 47: Cùng ngắm trăng.

(more…)


Chương 46: Đến đây đi thân ái.


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

images

Chương 46: Đến đây đi thân ái.
(more…)


Chương 45: “Nhà” biến thái.


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

piBnVqA0yS4

Chương 45: “Nhà” biến thái.
(more…)


Chương 44: Bước đầu tiên.


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden)

i1305626010

Chương 44: Bước đầu tiên. (more…)


Chương 43: Vén màn sân khấu.


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden)

tumblr_static_bw4w8jr3w204k8sc0sogokcoo

Chương 43: Vén màn sân khấu. (more…)


Chương 42: Tiến hành trừng phạt.


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden)

large (2)

Chương 42: Tiến hành trừng phạt.

(more…)


Chương 41: Quá khứ của người này.


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

ee220884ce68ceebe4b03ffd25252576

Chương 41: Quá khứ của người này.

(more…)


Chương 40: Thế thân vẫn là thế thân.


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

tumblr_n2vdu13hJq1sdowego1_500

Chương 40: Thế thân vẫn là thế thân.

(more…)


Chương 39: Anh đổi hay không đổi?


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

dmmd__morphine_by_siruphial-d5f8s6x

Chương 39: Anh đổi hay không đổi?
(more…)


Chương 38: Cuộc sống là tất nhiên.


 BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

anime_dmmd-xx-01

Chương 38: Cuộc sống là tất nhiên.

(more…)


Chương 37: Dù tránh vẫn tránh không thoát (2)


 BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

large (1)

Chương 37: Dù tránh vẫn tránh không thoát (2) (more…)


Chương 36: Dù tránh vẫn tránh không thoát.


 BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần ((Beta: Eden) 

large

Chương 36: Dù tránh vẫn tránh không thoát.

(more…)


Chương 35: Dục vọng vĩnh viễn không nghỉ.


 BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần ((Beta: Eden) 

cropped-238410

Chương 35: Dục vọng vĩnh viễn không nghỉ.

(more…)