Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for 07.05.2015

Tan Mây ( kì 12 )


Tương ngộ và ly biệt giống như một cái xoay người nối tiếp một cái xoay người, một vòng nối tiếp một vòng khác, nối liền thành điệu nhảy của cuộc đời. Nhưng có người vẫn có thể quay lại, nhưng có người mãi mãi không thể gặp lại. (more…)