Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for 22.12.2014

Tan Mây ( kì 1)


Poster : Tiểu Yêu Điểu

Đây là một số hình ảnh ta sưu tầm từ tác giả Nina ~≥▽≤~, tác giả này thường vẽ tranh minh họa cho Manhua với tiểu thuyết, trong đó có bộ manhua Hoang Đường ta rất thích a~. Mọi người xem để dưỡng nhãn nhân tiện cho ta vài cái nhận xét để có tinh thần post tiếp nha, xia xia ♉( ̄▿ ̄)♉ (more…)