Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for Tháng Chín, 2014

Chương 18: Lựa chọn như thế nào?[Đã beta]


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần
Beta: Băng Băng Tâm

10718029_1544059842474244_1623260735_n

   Chương 18: Lựa chọn như thế nào?

(more…)


Chương 17: Thẳng thắn. [Đã beta]


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần
Beta: Băng Băng Tâm

4P3M451LSN4aaAbdTFZF

   Chương 17: Thẳng thắn.

(more…)


Chương 16: Thẩm lão gia. [Đã beta]


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần
Beta: Băng Băng Tâm

10408641_1509982605911811_618592863021368136_n

   Chương 16: Thẩm lão gia.

(more…)


Chương 15: Xung đột. [Đã beta]


 

BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần
Beta: Băng Băng Tâm

10609490_712029045512892_40878074078412857_n

Chương 15: Xung đột.
(more…)


Chương 14: Tầng hầm ngầm. [Đã beta]


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần
Beta: Băng Băng Tâm

4P3m121SLLYaaAsS6ndg

   Chương 14: Tầng hầm ngầm.
(more…)