Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for 02.08.2014

Xin Lỗi Cậu, Tớ Chỉ Là Khuyển Tử (Hoàn)


XIN LỖI CẬU, TỚ CHỈ LÀ KHUYỂN TỬ

4P4M451GLGLaayEVIjSB

Tác giả : Mạc Na.

Tình trạng bản gốc: Hoàn ( 2 chương )

Thể loại: Hiện đại, vườn trường, dị năng, ngụy nhân thú (người hóa thành khuyển) công x ôn nhu thụ, nhất thụ nhất công, 1×1, HE

(more…)