Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for Tháng Tám, 2014

Chương 13: Vẫn chưa xong [Đã beta]


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần
Beta: Băng Băng Tâm

SOOM Gluino - Mechanic Vampire2

Chương 13: Vẫn chưa xong.
(more…)


3 Ngày, Em Yêu Anh – Chương 3


1125083565dc1af4c9l

Chương 3

Tác giả: Mạc Na

Thể loại: hiện đại đô thị, hài, osin cẩu huyết, lạnh lùng+ mỹ công x khả ái bổn bổn thiên nhiên thụ, nhất thụ nhất công, 1×1, HE.

(more…)


3 Ngày, Em Yêu Anh – Chương 2


1240054_241665402670281_1093333465_n

Chương 2

Tác giả: Mạc Na

Thể loại: hiện đại đô thị, hài, osin cẩu huyết, lạnh lùng+ mỹ công x khả ái bổn bổn thiên nhiên thụ, nhất thụ nhất công, 1×1, HE.

(more…)


3 Ngày, Em Yêu Anh – Chương 1


4P3M43uGLM7aayGd2V55

Chương 1

Tác giả: Mạc Na

Thể loại: hiện đại đô thị, hài, osin cẩu huyết, lạnh lùng+ mỹ công x khả ái bổn bổn thiên nhiên thụ, nhất thụ nhất công, 1×1, HE.

(more…)


Xin Lỗi Cậu, Tớ Chỉ Là Khuyển Tử (Hoàn)


XIN LỖI CẬU, TỚ CHỈ LÀ KHUYỂN TỬ

4P4M451GLGLaayEVIjSB

Tác giả : Mạc Na.

Tình trạng bản gốc: Hoàn ( 2 chương )

Thể loại: Hiện đại, vườn trường, dị năng, ngụy nhân thú (người hóa thành khuyển) công x ôn nhu thụ, nhất thụ nhất công, 1×1, HE

(more…)