Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for 15.07.2014

Chương 8: Sin [Đã beta]


 Thông báo:

+Do chia sai chương 7 nên lúc post edit thiếu một đoạn ~T^T~

+Ai chưa coi thỉnh quay trở lại xem. Xin lỗi~

P/s: Từ đây khi mình nhắc tới vòng luẩn quẩn, mọi người cứ tự hiểu nó là ‘trò chơi’ nhé!


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần
Beta: Salies

1653339_649789905087612_1249565738_n

 

Chương 8: Sin.
(more…)