Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for Tháng Bảy, 2014

Chương 12: Hành Động [Đã beta]


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần
Beta: Băng Băng Tâm

b151f8198618367a9e9f836c2e738bd4b31ce569

 

      Chương 12: Hành động.

(more…)


Chương 11: Thầm mến không nhất định là tốt đẹp [Đã beta]


Bữa giờ quên mở khóa :)) Ha ha, có lỗi.


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần
Beta: Băng Băng Tâm

images (1)

   Chương 11: Thầm mến không nhất định là tốt đẹp.

(more…)


Chương 10: Cái gì thế đạo [Đã beta]


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần

cropped-cropped-4a8cecb9gw1dmgmfo9tntj2

    Chương 10: Cái gì thế đạo (?)
(more…)


Chương 9: Tiến hành nhiệm vụ thứ 2 [Đã beta]


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần
Beta: Salies

images

   Chương 9: Tiến hành nhiệm vụ thứ 2.
(more…)


Chương 8: Sin [Đã beta]


 Thông báo:

+Do chia sai chương 7 nên lúc post edit thiếu một đoạn ~T^T~

+Ai chưa coi thỉnh quay trở lại xem. Xin lỗi~

P/s: Từ đây khi mình nhắc tới vòng luẩn quẩn, mọi người cứ tự hiểu nó là ‘trò chơi’ nhé!


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần
Beta: Salies

1653339_649789905087612_1249565738_n

 

Chương 8: Sin.
(more…)


Chương 7: Nhiệm vụ thứ hai. [Đã beta]


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần
Beta: Salies

68460_290231274419038_460332719_n

        Chương 7: Nhiệm vụ thứ hai.
(more…)


Chương 6: Trừng phạt. [Đã beta]


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần
Beta: Salies

74347c0aa71e9500d0581bd6

 

                                           P/s: Kiếm được hình minh họa rồi, ha ha ha.

 

        Chương 6: Trừng phạt
(more…)


Chương 5: Làm hay không làm? [Đã beta]


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần
Beta: Salies

ac5mh

   

       Chương 5: Làm hay không làm?
(more…)


Chương 4: Biến thái nhiệm vụ [Đã beta]


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần
Beta: Salies, Mạc Vô Thần

1141731703b78fd450o

Chương 4, biến thái nhiệm vụ

(more…)


Chương 3: Đó là một trò chơi [Đã beta]


BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần
Beta: Salies, Mạc Vô Thần

tieuca

   Chương 3, đó là một trò chơi.

(more…)